Onkologické registry
czech english

Výsledky a odborné výstupy

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. poskytuje účastníkům a partnerům projektu pravidelné reporty analyzující aktuální stav registru a výsledky diagnostiky a léčby. Tyto analýzy slouží jak pro průběžné sledování cílené léčby u pacientek s karcinomem prsu, tak i jako podklady pro odborné publikace v odborných médiích a konferenční příspěvky. Veškeré analytické výstupy podléhají schválení odbornou radou projektu OVARIA (viz dokument Pravidla pro využití dat klinických registrů vedených pod záštitou výboru ČOS ČLS JEP).

Analýza registru k 15. 9. 2015

Analýza registru k 20. 4. 2015

Analýza registru k 13. 10. 2014

Analýza registru k 9. 12. 2013