Onkologické registry
czech english

Upozornění: sběr dat do registru byl ukončen

Registr OVARIA je neintervenční poregistrační databáze zaměřená na sběr epidemiologických a klinických dat pacientek s karcinomem ovarií léčených bevacizumabem a olaparibem. Registr vznikl v září 2012 a umožní odborné veřejnosti získat komplexní přehled o léčbě pacientek s diagnózou karcinomu ovárií v jednotlivých fázích onemocnění a o jejích výsledcích. Institut biostatistiky a analýz s.r.o., spin-off společnost Masarykovy univerzity, zajišťuje management a další servisní činnosti tohoto projektu.

Primární cíle:

  • Sledování celkového počtu pacientek léčených bevacizumabem a olaparibem v České republice
  • Hodnocení bezpečnosti cílené léčby
  • Hodnocení efektivity cílené léčby a použitých léčebných režimů

Sekundární cíle:

  • Analýza přežití pacientek ve vztahu k sledovaným klinickým faktorům
  • Analýza souboru pacientek léčených cílenou léčbou ve vztahu k referenčním populačním datům ČR

Východiska projektu

Registr OVARIA je projekt, který odborné veřejnosti umožní získat komplexní přehled o léčbě pacientek s diagnózou karcinomu ovárií v jednotlivých fázích onemocnění a o jejich výsledcích.

Jeho hlavním cílem je sledování  pacientek s diagnózou karcinomu ovárií léčených bevacizumabem a olaparibem. V rámci projektu OVARIA dochází k získání ucelených a přehledných informací o celkové léčbě dané pacientky a odpovědi pacienta na podanou léčbu. 

Kromě získání epidemiologických charakteristik pacientek také umožní modelování rizikových faktorů na přežívání pacientek a rozbor nežádoucích účinků. Také může sloužit pro odhady ekonomického charakteru, například pro plánování nákladů na protinádorovou terapii.