Onkologické registry
czech english

Garance

Projekt OVARIA je po odborné stránce garantován Českou onkologickou společností ČLS JEP. Institut biostatistiky a analýz s.r.o., spin-off společnost Masarykovy univerzity, zajišťuje management a další servisní činnosti tohoto projektu. V případě dotazů nebo zájmu o projekt OVARIA kontaktuje prosím management projektu nebo helpdesk.

Institute of Biostatistics and Analyses Ltd

Česká onkologická společnost ČLS JEP

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.